MANİFESTO

 • Citywalls ta çalışanlar personel değil ortaktır.
 • Citywalls ta müşteri kavramı yoktur. Citywalls ailesine mensup şanslı markalar vardır.
 • Citywalls ta aile saadeti esastır.
 • Citywalls ta kararlar aile fertleri tarafından verilir, çalışan herkes aynı zamanda yönetendir.
 • Citywalls ta ailenin talepleri talimat hükmündedir.
 • Citywalls ta reklam ürünü değil mecralar vardır.
 • Citywalls ta esas olan aile fertlerinin tam olarak ne istediğini anlamaktır.
 • Citywalls tan hizmet alan şanslı sayıdaki firma, Citywalls konforunun tüm unsurlarından sonuna kadar istifade eder.
 • Citywalls felsefesinin aile menfaatleri ve aile bireylerine sağlanan imkanlarda tutarlılık ve süreklilik esastır.
 • Citywalls manifestosunu ortaklar ve aile fertleri belirler.
 • Citywalls bir işyeri değil, bir aile ortamıdır, doğum günleri, yıl dönümleri unutulmaz, başarı ödüllendirilir, hatalar aramızda kalır.
 • Rahatlayın Citywalls a hoş geldiniz